Kontakt
Przedszkole Niepubliczne

Oferta edukacyjna

Podstawa programowa

Zapewniamy dzieciom realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego wybrany przez nauczyciela z listy programów dopuszczonych przez MEN. Zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych w sposób dostosowany do wieku i możliwości dzieci. Podstawową metodą pracy jest zabawa, dzięki której dziecko jest aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się.


Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego (język angielski, rytmika, religia, zajęcia sportowe i taneczne) prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach. Również te zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych.


Terapia logopedyczna. Każde z dzieci uczęszczających do przedszkola badane jest przez logopedę w celu zdiagnozowania wad wymowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna dla dziecka. Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki.


Warsztaty kulinarne – prowadzone 2 razy w miesiącu dla wszystkich grup wiekowych.

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci.

Program „Warsztatów Kulinarnych” wzbogaca ofertę edukacyjną przedszkola. Łączy treści edukacyjne z różnych obszarów podstawy programowej i uwzględnia treści wykraczające poza podstawę programową. Program promuje aktywne metody nauczania i wychowania oraz integruje społeczność przedszkola. Warsztaty Kulinarne to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.


Rodzice czytają dzieciom w przedszkolu”.

Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja i internet, których narzędziem nie jest język lecz obraz. Efektem tego jest to, iż dzieci coraz gorzej znają język, w szkole nie rozumieją prostych poleceń i tekstów, mają problemy z prawidłową wymową. Coraz mniej również same czytają, ponieważ czytanie słów, których nie rozumieją jest czynnością trudną, nudną, znacznie mniej atrakcyjną od obrazów w telewizji. Na alarm biją nauczyciele i psychologowie, organizowane są różne akcje mające na celu uświadomienie, jak ważną rolę pełni w naszym życiu książka. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest najskuteczniejszą strategią wychowawczą a jednocześnie przynosi dziecku wielką radość i pozostawia niezapomniane wspomnienia. Codziennie nauczycielki czytają dzieciom wybrane pozycje z literatury dziecięcej.

W każdy piątek chętni rodzice (lub dziadkowie) przychodzą do przedszkola i czytają dzieciom (każdy rodzic w grupie swojego dziecka) - wybrane przez siebie i dziecko bajki czy też opowiadania.


Edukacja regionalna - podejmujemy działania zmierzające do zaznajamiania dzieci z tematyką regionalną, wybierając i stosując różnorodne formy pracy.
Naszym zdaniem najbardziej przydatne są takie formy pracy, dzięki którym dzieci mają możliwość bezpośredniego doświadczania i przeżywania. Organizujemy wycieczki dające możliwość poglądowego poznawania własnej dzielnicy, miasta i regionu. Bierzemy udział w cyklu zajeć Młoda Przewodniczka i Przewodnik po Gdańsku w ramach Gdańskiej Akademii Przedszkolaka.


Robotyka - zajęcia dodatkowe

"Rozbudzamy wyobraźnię i kombinatorykę za pomocą klocków LEGO WeDo. Pracujemy na tabletach, które w tym przypadku świetnie wspierają intelektualny rozwój każdego dziecka. Zajęcia są formą zabawy poprzez którą dobrze rozwijana jest logika w postępowaniu dziecka i umiejętność rozwiązywania „problemów” zwanych przez naszych instruktorów zagadkami."

Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się 2 razy w miesiącu, dzieci pracują w parach w grupach 10-osobowych. Oferta skierowana jest do dzieci z grupy II i III.


Gimnastyka korekcyjna - zajęcia dodatkowe

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu stanowią ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki. Uwzględniamy w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju. Poprzez zachęcenie dzieci do ćwiczeń, stworzenie dodatkowej motywacji w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosuje się najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, czyli zabawy i gry ruchowe.

Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych, 2 razy w tygodniu - prowadzi je instruktor gimnastyki korekcyjnej.