Kontakt
Przedszkole Niepubliczne

O przedszkolu

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
JAN PAWEŁ II

 

Niepubliczne Przedszkole "Dobry Port" istnieje od 2010 roku.

Misją przedszkola jest wychowanie w duchu wartości: miłości, szacunku i przyjaźni.

Nadzór nad placówką sprawuje Gdańskie Kuratorium Oświaty oraz Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Realizujemy podstawę programową zgodnie z prawem oświatowym.


Przedszkole mieści się w samodzielnym budynku do którego przylega plac zabaw. Cały teren jest ogrodzony i bezpieczny. W budynku znajdują się trzy duże, dobrze doświetlone światłem dziennym sale. Każda z sal posiada bezpośrednie wyjście na plac zabaw oraz dostęp do toalet dostosowanych do potrzeb dzieci. Posiłki dostarcza nam firma cateringowa specjalizująca się w żywieniu najmłodszych. 

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat do trzech grup wiekowych. 

Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniamy: logopedę, psychologa oraz pedagoga specjalnego.

Pracujemy przez cały rok, bez przerwy wakacyjnej, w godzinach 6.30 - 17.00.


W ramach czesnego oferujemy:

 • język angielski (2x w tygodniu)
 • rytmikę (2x w tygodniu)
 • taniec (1x w tygodniu)
 • zajęcia sportowe (1x w tygodniu)
 • religię (2x w tygodniu)
 • warsztaty kulinarne (2x w miesiącu)

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • robotyka
 • gimnastyka korekcyjna

Organizujemy przedstawienia teatralne w przedszkolu, bal karnawałowy, warsztaty profilaktyczne, wycieczki i wyjścia edukacyjne oraz wiele innych.


OPŁATY
 
 • wpisowe płatne przy podpisaniu umowy - 400 zł
 • czesne (pobyt powyżej 5 godzin) - 700 zł
 • czesne (pobyt do 5 godzin) - 600 zł
 • dzienna stawka żywieniowa - 16,50 zł
 
Wpisowe przeznaczone jest na zakup materiałów do indywidualnego wykorzystania przez dziecko oraz ubezpieczenie NNW.
 
Na drugie i kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do Klubu lub przedszkola "Dobry Port" - ulga czesnego 30%.
 

http://www.facebook.com/dobryport/